GrasBest

 

 

Buiten-Gewoon GrAs voor GAzon-Golfbaan

 

van Bodem naar duurzame Grasmat.

 

"grAs aanleggen en natuurlijk goed duurzaam onderhouden lijkt zo makkelijk, daarom is het best moeilijk"

 

Wij zijn leverancier van duurzame en ecologische gazon-meststoffen, bodem-verbeteraars en graszaden,

producten die zorgvuldig door ons zijn geselecteerd specifiek voor gazon - golfbaan.

 

Nieuw,

CE-duurzaam grAszaad voor zeer droge omstandigheden,

grAs en gAzon het hele seizoen groen met minder water en mest.

 

Wij van GrAsBest geven advies op maat en zorgen dat de grasmat van het gazon of golfbaan weer optimaal,

groen, gezond en duurzaam kan groeien.

 

Heeft u problemen met;

Bruine of gele grasmat,

Das (Ursus meles)

Emelten (langpootmug),

Engerlingen (rozenkever),

Kalenplekken (Dry pats),

Konijnen (Oryctolagus cuniculus),

Mollen (Talpa europaea),

Mos (Bryum argenteum,

Straatgras (Poa annua),

of

Schimmels zoals DollArspot (Sclerotinia homeoscarpa),

Fusarium (Microdochium nivale),

Heksenringen (Mycelium)

en anderen problemen met u gras,

dit kunnen wij natuurlijk voor u oplossen.

 

SAmen hebben wij, bij het GrAsBest-TeAm ruim 100 jaar ervAring en kennis van grAs, echt grAs nAtuur(lijk).

Wij willen niet het (nep)grAs onder ieders voeten wegmAAien.

 

KunstgrAs blijf er vAnAf, niet gezond en zeker niet duurzaam.

NAtuurlijk komt ons GrAs niet uit de fAbriek en ook niet op een AfvAl berg.

 

Chemie en kunstmest geven meer kans op straatgras en meer schimmeldruk,

daarom is het gebruik in 2020 van chemie passee. Bovendien heeft het ministerie van landbouw (Carola Schouten)

besloten dat in 2030 het gebruik van kunstmest verleden tijd is.

 

Wij zorgen voor een beter actief bodemleven in de grond en houden dit ook in stand samen met en beter wortelgestel.

 

Bij GrAsBest geen Addertjes onder het grAs, mAAr een gezond bodemleven

GrAs groen, goed en gezond duurzaam onderhouden is een

wetenschap

het is meer dan alleen maar,

maaien,

meststrooien

en

watergeven.

 

GrAsBest laat er geen grAs overgroeien, nAtuurlijk.

 

 

 

 

Museumpark Warchau PL.