Bodem
Museumpark Warchau PL.

 

Duurzame Bodem Natuur-lijk

 

2015 was het jaar van de bodem.

 

Elke ingreep in de bodem gaat aan zijn doel voorbij indien er niet eerst een juist beeld is wat er zich eigenlijk onder het maaiveld, in de bodem afspeelt !

 

De basis voor een goed gazon/grasveld/sportveld/golfbaan is de bodem. De bodem is het fundament voor goed grAs. Een goede bodem heeft een perfecte luchtwaterhuishouding en voldoende bodemleven, bijvoorbeeld wormen.

Een juiste pH (zuurgraad) is van groot belang voor het functioneren van de processen in de bodem, waaronder ook een bodemleven.

 

Indien een bodem te zuur wordt heeft dit een negatief effect voor de grassen en het bodemleven, bovendien kunnen er gebreksverschijnselen optreden.

De ideale pH is 6,4 (water).

 

In de maanden januari/februari bodemmonster(s) laten nemen en deze laten analyseren, dan pas kan er een goed bemestingsplan voor de komende jaren tot stand komen.

 

Gezondheid van een bodem wordt gedefineerd als, "het vermogen van de bodem om te functioneren binnen het ecosysteem grenzend aan biologische productiviteit te ondersteunen, zodat het plantaardige (gras)plantje onder de juiste omstandigheden op een gezonde natuurlijke manier kan groeien (gedijen).

 

Geen stevige grasspriet zonder een gezonde grashaarwortelpunt.

 

Het belang van de bodem (aarden / grond) wordt altijd onderschat !

 

"in goede aarde vallen''

 

Als je niets goeds aan je grond (bodem) geeft, dan is dat hetgeen je krijgt.