GrAs expertsvan Aarde naar Beter GrAs


GrAs experts, voor een buitengewoon groen GAzon


"GrAs aanleggen en natuurlijk duurzaam onderhouden lijkt zo makkelijk, daarom is het Best moeilijk"


Gras-Best is leverancier van duurzame gazon-meststoffen, bodem-verbeteraars en graszaden,

producten die zorgvuldig door ons zijn geselecteerd specifiek voor gazon - golfbaan.


NU Zeocare strooien, voor een groene grAsmat, ook bij weer een warme droge zomer.

Door- of inzaaien met ons nieuwe grAszaad.

Nieuw,

CE-duurzaam graszaad voor zeer droge omstandigheden,

grAs en gazon het hele seizoen groen met minder water en minder mest.


Wij van Gras-Best geven advies op maat en zorgen dat de grasmat van u gazon weer optimaal,

groen, gezond en duurzaam kan groeien.


Heeft u problemen met;

Bruine of gele grasmat,

Das (Ursus meles)

Emelten (langpootmug),

Engerlingen (rozenkever),

Kalenplekken (Dry pats),

Konijnen (Oryctolagus cuniculus),

Mollen (Talpa europaea),

Mos (Bryum argenteum,

 Straatgras (Poa annua),

of

Schimmels zoals;

DollArspot (Sclerotinia homeoscarpa),

Fusarium (Microdochium nivale),

Heksenringen (Mycelium),

Droogte plekken (Dry Pats),

en anderen problemen met u grAs,

dit kunnen wij natuurlijk voor u oplossen.


Samen hebben wij, bij het Gras-Best-Team ruim 100 jaar ervaring en kennis van grAs, echt grAs natuur(lijk).

Wij willen niet het (nep)grAs onder ieders voeten wegmaaien.


Chemie en kunstmest geven meer kans op straatgras en meer schimmeldruk,

daarom is het gebruik in 2020 van chemie passee. Bovendien heeft het ministerie van landbouw (Carola Schouten)

besloten dat in 2030 het gebruik van kunstmest verleden tijd is.


Wij zorgen voor een beter actief bodemleven in de grond en houden dit ook in stand samen met en beter wortelgestel,

zodat de grasmat ook in een droge zomer groen kan blijven.


Bij Gras-Best geen addertjes onder het grAs, maar een gezond bodemleven

                                                                                                                                                                                                      

GrAs groen, goed en gezond duurzaam onderhouden is bijna een

 wetenschap

het is meer dan alleen maar,

maaien,

meststrooien

en

watergeven.


Gras Best laat overal grAs groeien, natuurlijk!


De grAs experts uit Eersel

Museumpark Warchau PL.