GrAs Experts
Museumpark Warchau PL.


van Aarde naar Beter-gras


Gazon Experts, voor een buitengewoon duurzaam groen gazon natuurlijk!


"Gras/Gazon aanleggen en goed onderhouden lijkt zo makkelijk, daarom is het Best moeilijk"


Gras-Best is leverancier van duurzame verantwoorde gazon-meststoffen, bodem-verbeteraars en graszaden,

Producten die zorgvuldig door ons zijn geselecteerd, specifiek voor gazon, golfbaan & sportveld.


Nu de bodem temperatuur 10 graden is gaan wij weer het gras maaien,

na de eerste maaibeurt gazon bemesting strooien.

Na twee tot drie maaibeurten na het strooien kunnen wij pas verticuteren en niet eerder, het gras moet eerst voldoende voeding hebben opgenomen om te kunnen herstellen van het verticuteren!


Kalk strooien tegen mos is misschien wel een fabeltje,

mos onstaat door een slechte lucht/waterhuishouding in de bodem, daar door kunnen er problemen onstaan met de opnamen van de meststoffen waardoor er voor het gras te weinig voeding beschikbaar is.

Als gevolg en open grasmat met meer onkruid maar ook veel meer mos aangroei in het najaar en winter.

Na het optimaliseren van de lucht-/waterhuishouding moet de verhouding  Calcium/Magnesium optimaal zijn.


Nieuw,

CE-OLV gesteentemeel, dit gesteentemeel is in staat CO2 op te vangen en zorgt tevens voor een goede bodemstructuur.


Doorzaaien of inzaaien met ons nieuwe graszaad-mengsel CE-duurzaam, CE-duurzaam graszaad

voor zeer droge omstandigheden,gazon het hele seizoen groen met minder water en minder mest.


Wij van Gras-Best geven advies op maat en zorgen dat de grasmat van uw gazon weer

optimaal groen, gezond en vooral duurzaam kan groeien.

Wij leveren organische duurzame producten die special voor u gras worden gemaakt.


Heeft U problemen met;


Bruine of gele grasmat,

Emelten (langpootmug),

Engerlingen (rozenkever),

Kale plekken (Dry pats),

Mollen (Talpa europaea),

Mos (Bryum argenteum,

 Straatgras (Poa annua),

of

Schimmels zoals;

Dollarspot (Sclerotinia homeoscarpa),

Fusarium (Microdochium nivale),

Heksenringen (Mycelium),

en andere problemen met uw gazon,

dit kunnen wij natuurlijk voor u oplossen.Chemie en kunstmest, geven meer kans op straatgras en meer schimmeldruk,

bovendien is het zeer slecht voor de bodem structuur,

daarom is het gebruik in 2022 van chemie passee.

Bovendien heeft het ministerie van landbouw (Carola Schouten)

besloten dat in 2030 het gebruik van kunstmest verleden tijd is.


Gras-Best zorgd voor een beter en actief bodemleven en houden dit ook in stand, daardoor ontstaat

er een beter wortelgestel, zodat de grasmat ook in een droge zomer groener kan blijven.

Bij Gras-Best geen addertjes onder het gras, maar een gezond bodemleven.


Nu ook de specialist voor het beheersen van de Mollen. 


Het gazon en gras groen en duurzaam laten groeien en onderhouden is bijna een Wetenschap,

het is meer dan alleen maar;

Gras-maaien

Mest-strooien

Water-geven


De Gras Experts uit Eersel