Gras-Greens-2020
Museumpark Warchau PL.


Van een gezonde Bodem naar Beter-Gras Natuurlijk,

 Via het Routeplan-Gazon/Gras van Beter-Gras.


‘NATUUR’-LIJK  Greenkeeping heeft de toekomst, een gezonde toekomst !


Overschakelen op ‘natuur’lijk greenkeeping is niet alleen maar een kwestie van overstappen op bio organische mest en milieu vriendelijke gewasbeschermingsmiddelen;

Het houdt een andere benadering van het greenkeepen in, waarbij de golfbaan als eenheid wordt gezien waarin natuurlijke processen gestimuleerd worden. In de bodem maar ook daar boven.


Wij werken sinds 2002 chemie vrij, wij hebben de kennis en de middelen via het routeplan van Beter-Gras


Bodem:

Hoe gaan we bewust met de bodem om; Beluchten (met holle pennen), bemesten (organisch), beregenen (waterkwaliteit/pH) etc.


Water en water geven:

Het effectief water geven; bronwater, regenwater en grijswater; en het terug dringen van het water gebruik. Waarom moeten wij water geven en hoeveel?  Watermonsters!


Ongewenste kruiden/planten:

Het in de hand houden en beperken van ongewenste (on)kruiden. Het milieuvriendelijk opruimen of terugdringen van ongewenste (on)kruiden, door toepassing van steenmeel en natuurlijke meststoffen en bodemverbeteraars.


De grasplant:

Zorgdragen voor  optimale omstandigheden, zodat in alle jaargetijden er een gezonde grasplant kan gedijen.

pH van de grasplant, door het plantsap van de grasplant te meten, deze moet ook 6,4 (pH water) zijn bij een gezonde plant !


Het voeden van de bodem,

Chemische meststoffen zijn over het algemeen oplosbaar in water en de stoffen zijn dan direct beschikbaar voor de plant. Bij de natuurlijke methode wordt het voedsel voor de planten toegankelijk gemaakt door bodemorganismen

Het is haast niet voor te stellen dat een eetlepel vruchtbare grond meer bacteriën en schimmels kan bevatten dan dat er mensen op onze planeet leven.

Deze micro-organismen, die met het blote oog niet te zien zijn, breken compost, mest en ander organisch materiaal dat aan de grond wordt toegevoegd af en zorgen zo voor een regelmatige toevoer van voedingsstoffen die de planten op kunnen nemen.

Door hun activiteiten wordt de bodemstructuur verbeterd. Planten die op deze manier door de grond worden gevoed, zijn gezonder, beter bestand tegen ziekten en  plagen bovendien herstellen ze veel sneller.


 Natuurlijke bestrijding,

Alle organismen, groot of klein, worden voortdurend belaagd door ziekten en plaagdieren, die eveneens deel uitmaken van het ingewikkelde voedsel keten.

Jonathan Swift zei hier al over:’….een vlo heeft kleinere vlooien die van hem leven en deze hebben kleinere vlooien die van hem leven en deze hebben kleinere vlooien die hen bijten, en zo gaat dat eindeloos door’

En zo eten lieveheersbeestjes bladluizen, zanglijsters huisjesslakken en padden naaktslakken. Zo werkt dat in de natuur. Als natuurlijke beheerder kunt u op deze situatie inspelen door de juiste omstandigheden te creëren om deze onbetaalde natuurlijke vijanden, de vrienden van de beheerder, aan te trekken.

Maar de natuurlijke trukendoos bevat ook andere methoden: barrières en vallen, resistente planten en combinatie teelt (inzaaien van stroken met akker en weide mengels).

Dit zijn maar een paar voorbeelden van realitischer alternatieven voor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.


Voor de ontwikkeling van duurzame golfbanen en sportvelden is een gezonde bodem essentieel. Daarin past verminderd of geen gebruik van grote hoeveelheden minerale meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Daar is plaats voor biodiversiteit en voor een divers bodemleven (microben), waarvan specifieke goedaardige bodemschimmels, aangeduid met mycorrhizaschimmels, deel uitmaken. Bovendien hebben mycorrhizaschimmels als belangrijke functie dat ze planten en wortels beschermen tegen een groot aantal ziekteverwekkers. Toepassing van mycorrhizaschimmels aan (in) de toplaag bij aanleg, renovatie en onderhoud van gazon. golfbaan of sportvelden kan de kieming, groei en verdere ontwikkeling van de gewenste grasrassen sterk verbeteren.


Netwerken in de bodem,

Het bodemleven is een complex ecosysteem, waar het motto is “eten en gegeten worden”

De relatie tussen de (groepen) bodemorganismen worden tegenwoordig door het voedselbodemweb modellen inzichtelijk gemaakt.

Verstoringen in het bodem ecosysteem kunnen met deze modellen worden beschreven.

Het doel is om de voedselbodemweb modellen zodanig aan te passen, dat de effecten  van diversen teeltmaatregelen (waaronder gras) op het bodemleven zichtbaar worden gemaakt.

Door dit netwerk en een natuurlijk voedselbodemweb, kan er een gezonde grasplant groeien.

Deze natuurlijke manier van netwerken in de bodem is gebaseerd op het "Myco Bodem Web".


Degene die denkt met dichte/vaste pennen met de vertidrain lucht/zuurstof in de bodem te stampen kan misschien beter zijn boerenverstand (boerenwijsheid) opvijzelen of beter wat anders gaan doen bijvoorbeeld, boswachter worden.


Het is vijf voor twaalf.

Degene die geïndoctrineerd zijn met de overtuiging dat chemicaliën een onontkoombaar onderdeel van hun carrière vormen zitten op een dood spoor, ze hebben een zeer korte tijd om te ontdekken dat er een levensvatbaar alternatief is, natuurlijk.

 


Als chemische bestrijdingsmiddelen een oplossing waren geweest voor onze problemen, dan waren er nu niet veel problemen meer!


Gezond gras kan niet zo snel ziek worden


Een gezonde grasplant bestaat voor 80% uit wortels, heeft u minder dan 40% dan is er een ernstig probleem.


Niet bestrijden maar beheren, natuurlijk.


Het is beter om juist advies in te winnen, dan blind te varen op charlatans en profeten die bij u aankomen.


Kennis om gras te laten groeien bestaat uit;


1.) Grassplant-management.

2.) Microbe-management.

3.) Mineral-management.

4.) Soil-management.

5.) Timing-management.

6.) Water-management.

7.) Weather-management.


Nooit afwachten maar aanpakken, preventief werken en je kennis up daten.

Geen brandjes (schimmels) blijven blussen met chemie.

De verloren race tegen de klok.


"dit kan heel veel voeten in de goede aarde hebben"


Niet wij kneden de natuur naar eigen inzicht, maar de natuur schrijft ons voor wat wij kunnen (mogen) doen, onder de juiste omstandigheden natuurlijk. ©Global Organic Grass (GOG) 2020


Wij werken met het routeplan van Beter-Gras 2022!Grass problems

Roots

Anti chemical

Seaweed

Biological

Ecological

Soil

Thatch


"De natuur bedriegt ons nooit; het zijn altijd wij die onszelf (laten) bedriegen."

  Jean-Jacques  Rousseau (1712-1778)